Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 2
Năm 2021 : 5.468
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm 2021-2022 của trường THCS Lĩnh Nam

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm 2021-2022 của trường THCS Lĩnh Nam

.

UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG THCS LĨNH NAM

 

Số: 06/KH-THCSLN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hoàng Mai, ngày 30 tháng 5 năm 2021

                                               KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022

 

 

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Công văn số 833/UBND-GD&ĐT ngày 19/4/2021 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 – 2022;

Căn cứ vào biên bản họp ngày 23/4/2021 của trường THCS Lĩnh Nam với UBND phường Lĩnh Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 27/5/2021 về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi TS trên địa bàn;

Căn cứ vào tình hình thực tế về CSVC và đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường.

Trường THCS Lĩnh Nam xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh (TS) đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và THCS.

2. Điều tra chính xác số HS ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch TS, đảm bảo năm rõ: tuyến TS, chỉ tiêu TS, thời gian TS, phương thức TS và trách nhiệm trong công tác TS.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô TS, tăng chất lượng công tác TS, tăng cường cơ sở vật chất cho trường, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp.

4. Trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi TS.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác TS.

B. NỘI DUNG TUYỂN SINH

1. Phương thức và đối tượng:

        a. Phương thức: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

b. Đối tượng: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn phường Lĩnh Nam.

2. Độ tuổi dự tuyển

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2010).

- Trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;

+ HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 6 với độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.

- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận Hoàng Mai hoặc xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường Lĩnh Nam.

- Quyết định cho phép học vượt cấp (nếu có).

4. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021. Từ 30/7/2021 đến 01/8/2021 tuyển sinh trwongf hợp tuyển sinh bổ sung theo tuyến (nếu có).

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh (Phụ lục mẫu 1- file excel gửi kèm)

- Chỉ tiêu:  444 học sinh/10 lớp, trung bình 44 hs/lớp.

- Địa bàn: Phường Lĩnh Nam.

6. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ vào diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của các cấp (chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng phương án cụ thể, ...) đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Cụ thể:

- Các điều kiện về cơ sở vật chất: 06 phòng tuyển sinh (có đủ quạt, đèn, nước khử khuẩn nhanh, máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế), 06 máy tính.

- Nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh: 13 đồng chí.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Ban giám hiệu nhà trường:

Chủ động phối hợp với UBND phường và trường Tiểu học trên địa bàn trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn phường Lĩnh Nam. Phối hợp với Công an phường trong công tác tổng hợp số liệu hộ gia đình và HS chuyển đi, đến từ tháng 11/2020 đến 20/4/2021.

Tham mưu với phòng GD&ĐT về thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, trình Trưởng phòng GD&ĐT Quận ra Quyết định thành lập.

Chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT Quận. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.

Thông báo công khai tại trường: Tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS và CMHS (cha mẹ học sinh) chuẩn bị cho công tác triển khai tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6. Tổ chức tập huấn việc thực hiện công tác tuyển sinh tới các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh đảm bảo đúng quy trình tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho CMHS, không để xảy ra việc thu tiền tuyển sinh trái quy định.

Chuẩn bị cơ sở vật chất; kiện toàn Tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến và triển khai tuyển sinh  trực tuyến của trường.

Hướng dẫn cha mẹ HS truy cập vào trang eNetViet để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả tuyển sinh của HS theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin cá nhân và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh phải chính xác. Bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của HS, cha mẹ HS về mã học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận vào Bản sao giấy khai sinh cho HS để hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

Tạo điều kiện thuận lợi cho CMHS rút hồ sơ tuyển sinh khi có nhu cầu.

Thực hiện công tác báo cáo tuyển sinh đảm bảo chính xác theo tiến độ theo quy định. Kết thúc tuyển sinh, lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả TS với UBND phường và phòng GD&ĐT.

1.2. Thư kí Hội  đồng tuyển sinh:

Phối hợp với tổ hành chính, chuẩn bị đầy đủ văn phòng phẩm cho cán bộ tuyển sinh thực hiện nhiệm vụ; thực hiện dán công khai hệ thống văn bản trên bảng tin nhà trường. Triển khai sơ đồ, biển chỉ dẫn cho CMHS khi đến tuyển sinh.

Tổng hợp số liệu tuyển sinh hàng ngày, báo cáo về BGH nhà trường phục vụ công tác thống kê, báo cáo.

1.3. Đ.c Nguyễn Hương Trà - Ủy viên Hội đồng tuyển sinh

Thực hiện đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo các cấp, thông tin công khai của trường lên trang Website: thcslinhnam.edu.vn.

Thực hiện rà soát, cập nhật số lượng học sinh trên phần mềm tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội và hướng dẫn các thành viên trong Bộ phận thường trực tuyển sinh trực tuyến lớp 6 thực hiện việc rà soát, hỗ trợ CMHS trong tuyển sinh trực tuyến. Hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của HS, cha mẹ HS về mã học sinh, sổ liên lạc điện tử.

Cập nhật và duyệt danh sách học sinh lớp 6 trúng tuyển theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.

1.4. Các ủy viên Hội đồng tuyển sinh

Thực hiện nghiêm túc các quy định khi thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh theo phân công của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

a. Khi tiếp nhận hồ sơ của HS, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên. Cán bộ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về việc kiểm tra và xác nhận trên.

b. Trong thời gian tuyển sinh, cán bộ tuyển sinh tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

c. Hướng dẫn cha mẹ HS quy trình tuyển sinh, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của HS, cha mẹ HS về mã học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

d.Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái quy định, gây băn khoăn bức xúc cho cha mẹ học sinh.

e. Thực hiện phối hợp với tổ trưởng dân phố, khu dân cư và các chủ cơ sở mầm non ngoài công lập trong việc rà soát danh sách tuyển sinh theo phân tuyến, động viên CMHS thực hiện đúng tiến độ tuyển sinh.

2. Chế độ báo cáo và tiến độ thực hiện:

- Nhà trường công khai, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của Phường, cổng thông tin điện tử của trường (http://thcslinhnam.edu.vn), niêm yết tại cổng trường và khu vực TS (khi được  phòng Giáo dục và Đào tạo Quận phê duyệt).

- Từ ngày 18/6/2021 đến 20/6/2021: Chạy thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến lần 1.

- Từ ngày 24/6/2021 đến 26/6/2021: Chạy thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến lần 2.

- Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021: Tuyển sinh trực tuyến.

- Từ ngày 21/7/2021 đến 22/7/2021: Tổng hợp số lượng HS đã tuyển sinh trực tuyến.

- Từ ngày 23/7/2021 đến 28/7/2021: Tuyển sinh trực tiếp với trường hợp tuyển sinh theo tuyến.

- 11h00’ ngày 29/7/2021: Báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo Quận kết quả tuyển sinh và đề xuất tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

- Từ ngày 30/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021: Tuyển sinh tiếp đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến (đợt bổ sung - nếu có)

- Ngày 03/8/2021: Hoàn thành việc cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.

- Trước ngày 04/8/2021: Trường nộp báo cáo chính thức công tác tuyển sinh về phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai (gửi kèm danh sách HS đã tuyển sinh).

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của trường THCS Lĩnh Nam năm học 2021 - 2022. Nhà trường đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường để được giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

    - Phòng GD&ĐT Quận;

    - UBND phường Lĩnh Nam;

    - CB,GV, NV nhà trường;

    - Cổng TTĐT của trường;

    - Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Lệ Khanh

 

 

 PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT QUẬN HOÀNG MAI

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

                                                                         Phạm Đàm Thục Hạnh


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới