Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 916
Năm 2021 : 6.917
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg và Kế hoạch số 204/KH-UBND của UBND Thành phố

Nhà trường đã quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; bám sát Chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành của Sở GD&ĐT Hà Nội gắn nhiệm vụ chính trị, với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong cơ quan, đơn vị.

I. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg và Kế hoạch số 204/KH-UBND của UBND Thành phố

Nhà trường đã thực hiện các văn bản của UBND quận Hoàng Mai ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn Quận. Cụ thể:  

- Quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; bám sát Chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành của Sở GD&ĐT Hà Nội gắn nhiệm vụ chính trị, với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong cơ quan, đơn vị.

- Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình chính khóa, hoạt động ngoại khóa, phối hợp công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật thông qua môn học Giáo dục Công dân, giáo dục pháp luật, theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, cập nhật kiến thức phù hợp, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy pháp luật.

- Chỉ đạo, phân công giáo viên giảng dạy bộ môn GDCD phù hợp; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, tích cực tham gia các buổi hội thảo, chuyên đề do trường và cấp trên tổ chức.

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi, hội thi về pháp luật do Bộ GD&ĐT, UBND Thành phố và Sở GD&ĐT phát động.

  1. - Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luậtKết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 705/QĐ-TTg và Kế hoạch số 204/KH-UBND của UBND Thành phố
  1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL, nhà trường đã thực hiện:

- Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình bằng hình thức phù hợp:

 + Cử Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật của Quân, phòng GD&ĐT, trung tâm chính trị, ... tổ chức.

+ Tổ chức tọa đàm, tuyên truyền phổ biến pháp luật tại trường trong CBGVNV 2 lần/năm.

+ Tuyên truyền tới học sinh, CMHS qua trang Web của trường các văn bản liên quan như thi và tuyển sinh đầu cấp lớp 6, lớp 10, các văn bản tốt nghiệp, các quy định của pháp luật liên quan đến công tác giáo dục. Lồng ghép nội dung pháp luật phù hợp vào bài học trong các môn GDCD, Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý,....

- Rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

+ Hàng năm Hiệu trưởng, Kế toán, Ban thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn, Tổng phụ trách, giáo viên dạy GDCD, Lịch sử... tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Nhà trường cung cấp tài liệu cho đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các buổi học nâng cao trình độ và hiểu biết pháp luật lĩnh vực phụ trách để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của công việc quản lý và giảng dạy.

- Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

+ Triển khai tuyên truyền pháp luật trên trang thông tin điện tử của nhà trường (http//thcslinhnam.edu.vn) phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố, của Quận, của Phòng GD&ĐT và các ban ngành liên quan theo hướng truy cập tập trung, liên thông, kết nối, lồng ghép, chia sẻ thông tin, tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

+ Nhà trường triển khai các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, mạng viễn thông, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; giao lưu, hỏi đáp pháp luật trực tuyến; hội nghị trực tuyến, điện thoại, mạng xã hội,...như: Triển khai tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tới CMHS năm 2018,2019,2020. Tuyên truyền CMHS tuyển sinh trực tuyến từ năm 2017 đến năm 2020 tăng tỉ lệ hàng năm (năm 2017 đạt 78%, năm 2018 đạt 84%, năm 2019 đạt 87%, năm 2020 đạt 94,7%). Học sinh tham gia thi An toàn giao thông trực tuyến các năm 2018,2019,2020 đạt kết quả cao. CBGVNV tham gia thi tìm hiểu các bộ Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Giáo dục, Luật Thủ đô,...đạt 100%

+ Tham gia viết tin bài về tuyên truyền, phổ biến pháp luật gửi lên cổng thông tin điện tử của Quận và Nhà trường.

-  Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường gắn kết chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện

+ Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa tại tất cả các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật theo hướng ưu tiên đào tạo kỹ năng thực hành, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy pháp luật lồng ghép môn học hoặc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.

 + Thực hiện rà soát, bố trí giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật của Thành phố theo quy định; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy GDCD: 100% Gv dạy môn GDCD có bằng Đại học, hàng năm tham gia đủ các lớp học phổ biến pháp luật theo yêu cầu của các cấp.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho học sinh mỗi năm 4 lần theo các nội dung của đoàn Luật sư Thành phố, công an Quận Hoàng Mai, công an phường Lĩnh Nam, trung tâm dân số Quận.

- Tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường bám sát chỉ đạo lồng ghép giáo dục pháp luật trong các môn học theo chương trình của Bộ GD..

+ Tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật: Tổ chức haotj động ngoại khóa, sân chơi cuối tuần, tổ chức tọa đàm, tham gia Hội thi tuyên truyền pháp luật, đóng kịch, tư vấn tâm lý học sinh lồng ghép tư vấn pháp luật với đối tượng đặc thù.

+ Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động mọi nguồn lực tham gia; tổ chức ký kết, triển khai chương trình phối hợp giữa Đoàn luật sư Thành phố, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBGVNV và học sinh.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

  1. Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.

1.1 Mục đích, nhiệm vụ

- Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật khác phù hợp với cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị như: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành năm 2017, 2018 và các văn bản QPPL phù hợp với ngành như: Luật Giáo dục, Bộ luật Dân sự; Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Phòng, chống mua bán người và văn bản hướng dẫn thi  hành; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Tố tụng hành chính; Luật Trẻ em; Luật Bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành…

- Phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng khác liên quan đến chế độ, chính sách, đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người học trong trong nhà trường góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

- Tuyên truyền phổ biến đến cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, quan hệ gia đình, xã hội; bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm và các luật khác…

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Giáo dục công dân theo hướng cung cấp các kiến thức pháp luật, giáo dục đạo đức liêm chính, rèn luyện cho học sinh trung học các kỹ năng sống, học tập và làm theo pháp luật, hình thành thói quen và ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật trong cuộc sống. 

1.2 Hình thức và kết quả

- Thông qua các cuộc họp cơ quan, hội nghị, tọa đàm, tuyên truyền trong giờ sinh hoạt dưới cờ, tiết sinh hoạt lớp, tuần sinh hoạt công dân…

- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa thông qua các hình thức như: Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, cấp phát tài liệu, tư vấn pháp luật, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt chính trị tại nhà trường.

- Tuyên truyền, phổ biến thông qua hệ thống thông tin đại chúng. Xây dựng trang thông tin PBGDPL trên website của nhà trường sử dụng các phương tiện hiện đại để truyền tải kịp thời các quy định pháp luật cũng như tình hình thực hiện pháp luật đến các đối tượng.

- Tiếp tục xây dựng “Tủ sách pháp luật” tại trường học, trang bị phong phú các đầu sách nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh.

- Tham gia tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật mới cho cán bộ phụ trách công tác pháp chế của đơn vị.

- Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân theo Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT, ngày 28/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân.

- Tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” (9/11), gắn với tổng kết 05 năm triển khai mô hình này.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá hiệu quả của Chương trình, các Đề án của Chương trình

-  Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, điển hình như: Hàng năm, đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Hàng năm có báo cáo đánh giá để phát huy những mặt tích cực, hiệu quả và rút kinh nghiệm, hoàn thiện những tồn tại, hạn chế.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật với các hình thức phổ biến, đa dạng, phong phú, gần gũi với tình hình thực tế nhà trường nhằm tạo hứng thú cho các đối tượng tuyên truyền, cụ thể như:

+ Đối với giáo viên: thường xuyên cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới, đặc biệt những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực của ngành thông qua các buổi họp Hội đồng sư phạm, gửi qua email, họp tổ chuyên môn, họp phòng; qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; …

+ Đối với học sinh: thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho học sinh tại các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt lớp, niêm yết tại bảng tin của nhà trường, qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, lồng ghép trong các môn học, đặc biệt là môn Giáo dục công dân, lồng ghép thông qua các hoạt động văn nghệ, tiểu phẩm, báo tường; thông qua hệ thống pano-apphich; tham gia các Hội thi do các ban ngành của Quận tổ chức.

- Trường học tăng cường chỉ đạo phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như qua trang thông tin điện tử của trường.

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, khó khăn

- Các tài liệu phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa đa dạng, chưa nhiều, chưa phù hợp với từng loại đối tượng;

- Công tác tự kiểm tra tại nhà trường học chưa thường xuyên…

3. Bài học kinh nghiệm

- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, con người để thực hiện có hiệu quả;

- Tiến hành công tác tự kiểm tra nhằm phát huy những mặt tích cực và khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trên đây là báo cáo tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg và Kế hoạch số 204/KH-UBND của UBND Thành phố của trường THCS Lĩnh Nam.


Tác giả: Tiêu đề website
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới